Home - Diensten - Restauratie subsidie

Restauratie subsidie

MonumentPlus helpt u graag bij het aanvragen van een restauratiesubsidie bij uw provincie. We gaan als volgt te werk:

 

 • U neemt contact op met MonumentPlus m.b.t. de aanvraag van de restauratie subsidie.
 • MonumentPlus maakt voor u vrijblijvend een offerte van de kosten om de aanvraag compleet voor u in te dienen bij de provincie.
 • Indien u van de offerte gebruik maakt, zal MonumentPlus de volgende acties uitvoeren die nodig zijn om de aanvraag compleet in te dienen:
 1. –      Inspectie van uw monument om te bepalen welke onderdelen er gerestaureerd dienen te worden.
 2. –      Het maken van een inspectierapport met daarin beschreven de onderdelen die voor restauratie in aanmerking komen.
 3. –      Het maken van een bestek (werkbeschrijving) van de benodigde uit te voeren restauratie werkzaamheden.
 4. –      Het (indien nodig) uittekenen van gevels of andere onderdelen en details.
 5. –      Het maken van een restauratie begroting.
 6. –      Het maken van een projectplan.
 7. –      Een overzicht- en detail blad met foto’s van de te restaureren onderdelen.
 8. –      Omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente waar het rijksmonument zich bevind.
 9. –      Het maken van een ontwerp veiligheid- en gezondheidsplan. (benodigd bij aanvraag omgevingsvergunning)
 10. –      Hierna zal MonumentPlus de gehele aanvraag voor u indienen bij de desbetreffende provincie.
 11. –      MonumentPlus zal met u tussentijds contact houden om eventuele vragen / opmerkingen te kunnen verwerken in de subsidie aanvraag.
 • De provincie zal een bevestiging sturen als alle documenten in goede orde zijn ontvangen.
 • Begin juni na het indienen van de aanvraag zal de provincie uitsluitsel geven of de subsidie verstrekt wordt.
 • Heeft u een positieve subsidiebeschikking ontvangen voor uw subsidie aanvraag? Het is mogelijk een voorschot te ontvangen voor aanvang van de restauratie werkzaamheden.
 • Na ontvangen subsidie moet de ontvanger bereid zijn inlichtingen die voor de beoordeling van rechtmatigheid en de doelmatigheid van de besteding subsidie noodzakelijk zijn te verstrekken aan de provincie.

 

In 2017 heeft MonumentPlus diverse subsidieaanvragen gedaan en deze zijn allen gehonoreerd. Uiteraard hangt aan ons werk een prijskaartje, maar dat bleek in 2017 een klein percentage van de subsidie die werd binnengehaald.

Wilt u dat wij ook voor u de restauratie subsidie voor u aanvragen? Neem dan contact met ons op.