Home - Diensten - Instandhoudingssubsidie

Instandhoudingssubsidie

MonumentPlus helpt u graag bij het aanvragen van een instandhoudingssubsidie (voorheen BRIM onderhoudssubsidie). We gaan als volgt te werk:

 • U neemt contact op met MonumentPlus m.b.t. de aanvraag van de instandhoudingssubsidie.
 • MonumentPlus maakt voor u vrijblijvend een offerte van de kosten om de aanvraag compleet voor u in te dienen bij de Rijksdienst voor cultureel erfgoed in Amersfoort (RCE).
 • Indien u van de offerte gebruik maakt, zal MonumentPlus de volgende acties uitvoeren:
 1. Inspectie van het gebouw m.b.t. benodigd onderhoud voor de komende 6 jaar.
 2. Het maken van een inspectierapport met daarin beschreven de onderdelen die    de komende 6 jaar onderhoud nodig hebben.
 3. Het maken van een bestek (werkbeschrijving) van de benodigde uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.
 4. Het maken van een meerjarenbegroting voor de jaren 2019 – 2024. Hierin wordt per jaar beschreven welke onderhoudswerken in het betreffende jaar uitgevoerd worden.
 5. MonumentPlus zal met u de begroting en de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden doorspreken. U kunt bepalen in welk jaar u welke onderhoudswerkzaamheden wilt uitvoeren.
 6. Hierna zal MonumentPlus de gehele aanvraag (inspectierapport, bestek, meerjarenbegroting en de aanvraagformulieren) voor u indienen bij de RCE.
 • De RCE zal een bevestiging sturen als alle documenten in goede orde zijn ontvangen.
 • Begin september 2018 zal de RCE uitsluitsel geven of de subsidie verstrekt wordt.
 • Heeft u een positieve subsidiebeschikking ontvangen voor de instandhoudingssubsidie? U ontvangt dan gedurende zes jaar ieder jaar een voorschot. Het eerste voorschot ontvangt u in het jaar volgend op het jaar van de aanvraag.
 • Aan het eind van de instandhoudingsperiode moet u de ontvangen subsidie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verantwoorden.

 

In 2017 heeft MonumentPlus diverse subsidieaanvragen gedaan en deze zijn allen gehonoreerd. Uiteraard hangt aan ons werk een prijskaartje, maar dat bleek in 2017 een klein percentage van de subsidie die werd binnengehaald.

Wilt u dat wij ook voor u de instandhoudingssubsidie aanvragen? Neem dan contact met ons op.